Login

logo
img

Class 1

S.No. Name
1 ANSHIKA PASWAN
2 AMRIT
3 RITU
4 AKANKSHA GUPTA
5 RANI YADAV
6 TANNU VISHWAKARMA
7 BEBI NISHAD
8 PRIYA NISHAD
9 ANSHIKA
10 SANJU NISHAD
11 AARTI
12 ANUSHKA MAURYA
13 PRITEE MADHESHIYA
14 PARIDHI GUPTA
15 ANSHIKA NISHAD
16 BITTU YADAV
17 AFIYA KHATOON
18 SUMIT
19 AYUSH PASWAN
20 SAURABH PASWAN
21 YUVARAJ VISHWAKARMA
22 AMRIT RAJ MAURAYA
23 AYUSH KUMAR YADAV
24 DARSHAN KUMAR VISHWAKARMA
25 RISHIKESH NISHAD
26 HANUMAN
27 ISHAN KUMAR NISHAD
28 PRINSH KUMAR GUPTA
29 DIPAK YADAV
30 RAJPAL
31 AYUSHMAN NISHAD
32 AYUSH NISHAD
33 SHESH NATH MISHRA